Home ពត៍មានថ្មីៗ បងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន!ករណីប៉ូលីសដើរចាប់មនុស្សគ្មានដីការចាប់ខ្លួន គ្មានឯកសណ្ឋានច្បាស់លាស់ រួចប្រាប់គេថា ប៉ូលីសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន(មានវីដេអូ)

បងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន!ករណីប៉ូលីសដើរចាប់មនុស្សគ្មានដីការចាប់ខ្លួន គ្មានឯកសណ្ឋានច្បាស់លាស់ រួចប្រាប់គេថា ប៉ូលីសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន(មានវីដេអូ)

469

ថ្មីៗនេះមានករណីថ្មីមួយផ្អើលពេញបណ្តាញហ្វេសប៊ុក ដោយមានការដើរចាប់មនុស្សក្រៀកក វាយខ្នោះចោតប្រកាន់ថាមានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ដោយគ្មានដីការចេញមកចាប់ខ្លួនថែមទាំងស្លៀកពាក់ធម្មតាគ្មានឯកសណ្ឋានច្បាស់លាស់។

សកម្មភាព ចាប់ជនរងគ្រោះវាយខ្នោះ

តាមរយៈគណនេយ្យនារីម្នាក់ឈ្មោះ Laura Moeung បានបង្ហាញវីដេអូដែលប្អូនប្រុសរបស់គាត់ជួបផ្ទាល់ សកម្មភាពដែលគាត់ជួបជាថ្មីម្ដងទៀតបានចែករំលែកដល់អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមថា ៖ «​បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុំប្រយ័ត្នក្រុមគេនេះផង នៅសុខៗដើរមកចាប់កូនគេវ៉ៃខ្នោះដោយ គ្មានកំហុសរួចលើកហេតុផលថា គេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន សួរថាមកពីណា ឯណាភស្តុតាង ឯណាដីការចាប់ខ្លួន? ឯកសណ្ឋានក៍គ្មានផង ហើយអះអាងថាជាប៉ូលីសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន ច្បាប់គេគឺដើរៗមកឃើញ ទំនងចាប់វាយប្រជាជនវាយខ្នោះមែន?

ជាក់ស្តែងកាលពី2អាទិត្យមុន ប្អូនខ្ញុំអង្កុយចាំគ្នាទៅរៀន បែរជាមកចាប់ក្រៀក.កវាយខ្នោះទាំងគ្មានកំហុស សំខាន់ប្អូនខ្ញុំរៀនទី12 សួរថាបើធ្វើចឹងមានគិតពីអនាគតក្មេងទេ? ដល់ពេលអ្នកភូមិចូលការពារប្អូនខ្ញុំក្រុមពួកនេះថា ម្នាក់ស្រីនោះប្រាប់ថា ប្អូនខ្ញុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន បងប្អូនដឹងទេថាស្រីម្នាក់នោះ មានសតិមិនគ្រប់ហើយដើរតាមផ្លូវ សួរថាចាប់មនុស្សដោយផ្អែកលើដៃមនុស្សសតិមិនគ្រប់ដើរចង្អុលក៍ចាប់គេម៉ង?

ហួសចិត្តម៉ង បន្ទាប់មកបែបខ្លាចគេប្តឹងវិញ ក៍ចាប់មនុស្សស្រីសតិមិនគ្រប់យកមកទះ3កំផ្លៀង (វ៉ៃស្រីទៀត) ហើយសំដីដូចមិនសមជាអ្នកចេះច្បាប់ទៀត ហៅស្រីសុទ្ធតែ ”ង៉ែង” ដល់ខាងគ្រួសារខ្ញុំទៅខណ្ឌ ខាងខណ្ឌថា អត់ដឹងមិនដឹងក្រុមនេះមកពីណាទេ ព្រោះអត់បានសហការជាមួយខណ្ឌ។

ដល់លេងខ្លាំងវិញបានត្រឹមសុំទោសហើយ អត់ហ៊ានចេញមុខមកសុំទោសផ្ទាល់ទៀត ហួសចិត្ត ឥឡូវមកចាប់គេទៀតហើយ មិនយល់ទេធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ មានភាពចលាចលវឹកវរ នៅតាមដងផ្លូវ

សូមមេត្តាបងប្រុស ប្អូនប្រុសប្រុងប្រយ័ត្នផង ក្រុមគេនេះគួរឲ្យខ្លាចជាង Annabella ទៀត ថ្ងៃទី20 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 រូបភាពនេះថតបានពេលចាប់កូនគេមិញ ទីតាំង ផ្លូវ134 ផ្សាឌុយម៉ិច ។

រូបភាព ជនសង្ស័យ

នេះជាករណីដែលបងប្អូនគួរតែបារម្ភខ្លាំងព្រោះតែហ៊ានទៅជាមួយគេហើយដឹងតែជាប់ហើយ អស់ថវិកា ខាតពេលវេលា តែម្ដងដូចនេះសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកអោយបានដឹងទាំងអស់គ្នា។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានបង្ហាញនឹងបកស្រាយ៖

⚠️បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុំប្រយ័ត្នក្រុមគេនេះផង⚠️នៅសុខៗដើរមកចាប់កូនគេវ៉ៃខ្នោះដោយ គ្មានកំហុសរួចលើកហេតុផលថាគេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន😾សួរថាមកពីណា ឯណាភស្តុតាង ឯណាដីការចាប់ខ្លួន? ឯកសណ្ឋានក៍គ្មានផង ហើយអះអាងថាជាប៉ូលីសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន🤷🏻‍♀️ ច្បាប់គេគឺដើរៗមកឃើញទំនងចាប់វាយប្រជាជនវាយខ្នោះមែន? ជាក់ស្តែងកាលពី2អាទិត្យមុនប្អូនខ្ញុំអង្កុយចាំគ្នាទៅរៀនបែជាមកចាប់ក្រៀកករវាយខ្នោះទាំងគ្មានកំហុស សំខាន់ប្អូនខ្ញុំរៀនទី12 សួរថាបើធ្វើចឹងមានគិតពីអនាគតក្មេងទេ? ដល់ពេលអ្នកភូមិចូលការពារប្អូនខ្ញុំក្រុមពួកនេះថា ម្នាក់ស្រីនោះប្រាប់ថាប្អូនខ្ញុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន បងប្អូនដឹងទេថាស្រីម្នាក់នោះមានសតិមិនគ្រប់ហើយដើរតាមផ្លូវ😠សួរថាចាប់មនុស្សដោយផ្អែកលើដៃមនុស្សសតិមិនគ្រប់ដើរចង្អុលក៍ចាប់គេម៉ង? ហួសចិត្តម៉ង បន្ទាប់មកបែបខ្លាចគេប្តឹងវិញក៍ចាប់មនុស្សស្រីសតិមិនគ្រប់យកមកទះ3កំផ្លៀង(វ៉ៃស្រីទៀត) ហើយសំដីដូចមិនសមជាអ្នកចេះច្បាប់ទៀតហៅស្រីសុទ្ធតែ”ង៉ែង”😏😏ដល់ខាងគ្រួសារខ្ញុំទៅខណ្ឌ ខាងខណ្ឌថាអត់ដឹងមិនដឹងក្រុមនេះមកពីណាទេព្រោះអត់បានសហការជាមួយខណ្ឌ។ដល់លេងខ្លាំងវិញបានត្រឹមសុំទោសហើយ អត់ហ៊ានចេញមុខមកសុំទោសផ្ទាល់ទៀត ហួសចិត្តឥឡូវមកចាប់គេទៀតហើយ មិនយល់ទេធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ មានភាពចលាចលវឹកវរ នៅតាមដងផ្លូវសូមមេត្តាបងប្រុស ប្អូនប្រុសប្រុងប្រយ័ត្នផង ក្រុមគេនេះគួរឲ្យខ្លាចជាង Annabella ទៀត ថ្ងៃទី20 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 រូបភាពនេះថតបានពេលចាប់កូនគេមិញ ទីតាំង ផ្លូវ134 ផ្សាឌុយមុិច

Posted by Laura Moeung on Monday, 20 May 2019